Πρόγραμμα: "Επανεκκίνηση της Εστίασης"

 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημ/νία σύστασης πριν την 31/12/2020 που δραστηριοποιούνται στην Εστίαση, με πτώση Τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
 • Επιχορήγηση 100% για επενδύσεις έως 7% του Τζίρου του 2019.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 30/7/2021.
 • Κόστος φακέλου: 150€ + ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63

Ολοκληρωμένα Σχέδια Marketing

 
Ολοκληρωμένα Σχέδια Marketing 
Το Marketing σήµερα είναι µια δηµοφιλής λέξη. Ορισµένοι το ορίζουν ως τη διαδικασία πώλησης και άλλοι ως τη διαφήµιση και προώθηση. Μερικοί άλλοι ορίζουν το Marketing ως έρευνα της αγοράς που θα εντοπίσει τις ανάγκες του καταναλωτή. Παραθέτοντας τις παραπάνω έννοιες βλέπουµε ότι το Marketing δεν είναι απλώς µία διαδικασία πώλησης. Αλλά το επιτυχηµένο Marketing είναι µία κερδοφόρος πώληση.
 
Ειδικότερα, το Marketing συνίσταται στην οργανωµένη προσπάθεια µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις επιθυµίες των καταναλωτών. Προσπαθεί δηλαδή µε κύριο εργαλείο την έρευνα αγοράς, να αντιστοιχίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει µε τον πελάτη-στόχο που τα χρειάζεται ή τα επιθυµεί ή ακόµα καλύτερα αφού κατανοήσει τις ανάγκες και τις επιθυµίες του,  να κατασκευάσει τα αντίστοιχα προϊόντα / υπηρεσίες µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ο πελάτης επιθυµεί. Και έπειτα να του τα γνωστοποιήσει (διαφήµιση και προώθηση)  και να τα καταστήσει διαθέσιµα µέσα από τα κανάλια διανοµής στην τιµή που πρέπει αυτά να πωλούνται.
 
Το Marketing είναι µια επιστήµη που αναπτύσσεται συνεχώς και διαµορφώνεται ανάλογα µε τις µεταβολές στην οικονοµία, στην κοινωνία, στην πολιτική και τις ανάγκες των καταναλωτών που θέλει να εξυπηρετήσει. Σήμερα, ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Μarketing για την επιχείρηση σας αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση και επιβίωση μπροστά στις νέες συνθήκες της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε:
  • Επικερδή ανάπτυξη ή ακόμη και διατήρηση της ρευστότητάς σας.
  • Προσέλκυση πελατών που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.
  • Υιοθέτηση ολοένα μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς έναντι του υφιστάμενου ανταγωνισμού.
  • καλλιέργεια επαγγελματικής ταυτότητας.
  Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών Marketing για λογαριασμό επιχειρήσεων / οργανισμών συμβάλλοντας στην υποστήριξη των λειτουργιών τους και στην υλοποίηση των ενεργειών Marketing.
   
  Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Marketing της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης παρέχονται σε στενή συνεργασία με την επιχείρηση μέσα από τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την πληροφόρηση με στόχο τη λήψη ορθών αποφάσεων και για αποτελεσματικότερο σχεδιασμό. Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης μέσω των υπηρεσιών Marketing που προσφέρει βοηθά με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τόσο στην υλοποίηση των μεσομακροπρόθεσμων στόχων όσο και των ετήσιων πλάνων και των καθημερινών πρακτικών ζητημάτων των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, παρέχουμε τις ακόλουθες Υπηρεσίες Marketing:
   • Ανάλυση εσωτερικού-εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνισμού.
   • Έρευνες αγοράς-καταναλωτών–πελατών.
   • Στρατηγικός Σχεδιασμός.
   • Τμηματοποίηση και ανάλυση πελατειακής βάσης.
   • Επιλογή και στόχευση target groups.
   • Brand positioning–διαμόρφωση διαφοροποιημένης θέσης και εικόνας.
   • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων brands.
   • Ανάλυση SWOT.
   • Διαμόρφωση βασικών στρατηγικών κατευθύνσεων και επιλογών.
   • Ανασχεδιασμός εικόνας προϊόντος, συσκευασίας, ταυτότητας, εύρους και βάθους επιλογών.
   • Σχέδιο και διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής.
   • Σχέδιο και ενέργειες προώθησης και επικοινωνιακής πολιτικής.
   • Επιλογή και σχεδιασμός καναλιών διανομής.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2019 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.