Πρόγραμμα: "Επανεκκίνηση της Εστίασης"

  • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημ/νία σύστασης πριν την 31/12/2020 που δραστηριοποιούνται στην Εστίαση, με πτώση Τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
  • Επιχορήγηση 100% για επενδύσεις έως 7% του Τζίρου του 2019.
  • Υποβολή αιτήσεων: Έως 30/7/2021.
  • Κόστος φακέλου: 150€ + ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα...

  • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

  • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

  • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

  • Τηλ/Fax: 231 220 8820
  • Κιν: 6945 2222 63
HomeΑρχείο Παλαιότερων Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Αρχείο Παλαιότερων Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Προγράμματα

Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)

Ολοκληρωμένο Σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων

Εναλλακτικός Τουρισμός
Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης
Δράση Συνεργασία 2011
Μέτρο 121 - Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σχέδια βελτίωσης)
Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
Πράσινος Τουρισμος
Μέτρο 121: Μικρά Σχέδια Βελτίωσης
Digi Retail
Digi Content
Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές
Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Μέτρο 312: Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων
Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Πράσινη επιχείρηση 2010
Πράσινες Υποδομές 2010
Δημιουργία / Υποστήριξη Νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων κυρίως Υψηλής Έντασης Γνώσης
Π/Υ
20.000-200.000€
5.000-50.000€
5.000-50.000€
5.000-50.000€
5.000-50.000€
3.000-30.000€
5.000-40.000€
3.000-40.000€
5.000-50.000€
4.000-40.000€
5.000-50.000€
Έως 100.000€
50.000-400.000€
Έως 15.000€
14.000€
Έως 150.000€
Έως 90€/Στρέμμα
5.000€ έως 50.000€
55.000€ έως 400.000€
10.000€ έως 500.000€
Έως 100.000€
25.000€ έως 400.000€
600.000€ έως 5.000.000€
17.000€ έως 22.000€
5.000€ έως 25.000€
Έως 2.000.000€
5.000€ έως 25.000€
15.000€ έως 60.000€
15.000€ έως 200.000€
17.000€ έως 22.000€
15.000€ έως 150.000€
Έως 10.000€
Από 100.000€ και άνω
10.000€-20.000€
Έως 4.150€
Έως 150.000€
Από 20.000€ έως 200.000€
Από 30.000€ έως 400.000€
Έως 600.000€
Έως 300.000€
Έως 600.000€
Από 20.000€ έως 300.000€
Έως 32.000€
Από 300.000€ και άνω
Έως 2.500.000€
Έως 5.000.000€
Έως 180.000€
Έως 35.000€
Έως 35.000€
Έως 400.000€
Από 100.000€ έως 10.000.000€
Έως 300.000€
Έως 200.000€
Έως 3.000.000€
Έως 500.000€
Έως 250.000€
Έως 400.000€
Έως 50.000€
Έως 500.000€
Έως 200.000€
Έως 800.000€
Έως 200.000€
Έως 600.000€
Έως 300.000€
Έως 600.000€
Έως 200.000€
Έως 200.000€
Από 300.000€ έως 2.500.000€
Έως 1.428.571€
Ενίσχυση
50-65%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
50%
100%
50%
50%
Έως 75%
Έως 100%
Έως 50%
Έως 90%
100%
100%
Έως 100%
100%
100%
Έως 50%
100%
Έως 50%
100%
Έως 65%
100%
100%
Έως 50% Εγγύηση
Έως 55%
50%
Έως 60%
Έως 60%
Έως 60%
Έως 60%
100%
Έως 75%
Έως 60%
Έως 60%
Έως 70%
100%
100%
Έως 45%
Έως 65%
60%
70%
Έως 80%
Έως 75%
Έως 50%
Έως 45%
Έως 75%
Έως 60%
Έως 50%
Έως 50%
Έως 50%
Έως 60%
Έως 60%
Έως 60%
Έως 70%
Έως 45%
Έως 45%
Έως 70%
Υποβολές
Έως 31/1/2021
Έως 26/10/2020
Έως 26/10/2020
Έως 26/10/2020
Έως 26/10/2020
Έως 29/10/2020
Έως 12/1/2021
Έως 2/11/2020
Έως 14/1/2021
Έως 3/11/2020
Έως 12/10/2020
Έως 20/12/2019
Έως 4/12/2019
Έως 5/7/2019
Έως 15/5/2019
Έως 31/5/2019
Έως 27/5/2019
Έως 15/11/2018
Έως 15/11/2018
Έως 2/10/2018
Έως 31/7/2018
Έως 15/5/2018
Έως 20/2/2018
Έως 3/5/2018
Έως 13/12/2017
Έως 15/6/2017
Έως 10/5/2016
Έως 25/4/2016
Έως 8/7/2016
Έως 30/12/2016
Έως 4/7/2016
Έως 8/12/2015
Έως 20/11/2014
Έως 16/5/2014
Έως 30/06/2014
Έως 30/06/2014
Έως 21/10/2013
Έως 31/7/2013
Έως 24/5/2013
Έως 24/5/2013
Έως 24/5/2013
Έως 16/5/2013
Έως 8/4/2013
Έως 5/4/2013
Έως 31/07/2012
Έως 31/07/2012
Έως 18/05/2012
Έως 17/02/2012
Έως 17/02/2012
Έως 15/02/2012
Έως 23/01/2012
Έως 01/11/2011
Έως 15/09/2011
Έως 25/07/2011
Έως 20/07/2011
Έως 14/06/2011
Έως 31/03/2011
Έως 31/03/2011
Έως 21/03/2011
Έως 28/01/2011
Έως 12/01/2011
Έως 22/11/2010
Έως 01/11/2010
Έως 01/11/2010
Έως 01/11/2010
Έως 15/09/2010
Έως 23/07/2010
Έως 23/07/2010
Έως 30/06/2010
Κατάσταση
Σε φάση αξιολόγησης
Σε φάση αξιολόγησης
Σε φάση αξιολόγησης
Σε φάση αξιολόγησης
Σε φάση αξιολόγησης
Σε φάση αξιολόγησης
Σε φάση αξιολόγησης
Σε φάση αξιολόγησης
Σε φάση αξιολόγησης
Σε φάση αξιολόγησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης
Σε φάση Υλοποίησης

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2019 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.