Πρόγραμμα: "Επανεκκίνηση της Εστίασης"

 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημ/νία σύστασης πριν την 31/12/2020 που δραστηριοποιούνται στην Εστίαση, με πτώση Τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
 • Επιχορήγηση 100% για επενδύσεις έως 7% του Τζίρου του 2019.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 30/7/2021.
 • Κόστος φακέλου: 150€ + ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΥπηρεσίεςΣχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

 
Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 
Η ποιότητα σήμερα σαν έννοια καθορίζει το πλαίσιο των δραστηριοτήτων που κάνουν την επιχείρηση και τον πελάτη συνεργάτες με στόχο την αμοιβαία ωφέλεια και ικανοποίηση. Το θέμα της ποιότητας είναι πια στρατηγικής σημασίας για τις διοικήσεις όλων των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Καθοριστικός παράγοντας για την ορθολογική υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της ποιότητας είναι ο Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. Τη δυνατότητα για τη δημιουργία τέτοιων συστημάτων δίνουν οι αρχές και οι τεχνικές της Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance) αλλά και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management).
 
Στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης μπορεί να συμβάλει στο Σχεδιασμό, στην Εγκατάσταση και στην Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα και ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησης-οργανισμού, με στόχο:
   • Την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών.
   • Την αύξηση της παραγωγικότητας.
   • Την προσαρμογή και την πιστοποίηση των οργανωτικών και παραγωγικών διαδικασιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και standards.
   • Την βελτιστοποίηση των επιμέρους διαδικασιών της επιχείρησης για αποτελεσματικότερο έλεγχο αυτών.
Ο Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας προϋποθέτει τα ακόλουθα επιμέρους στάδια:
   • Διαγνωστική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Λειτουργίας της επιχείρησης.
   • Εντοπισμός Αναγκαίων Παρεμβάσεων για την αναπροσαρμογή της λειτουργίας της επιχείρησης.
   • Σχεδιασμός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
   • Συγγραφή Τεκμηρίωσης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Εγχειρίδιο Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας, Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας, Έντυπα Διασφάλισης Ποιότητας, κλπ).
   • Υποστήριξη Εφαρμογής & Πιστοποίησης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
   • Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας.
   • Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS).
   • Διαχείριση Έργων Περιβάλλοντος.
   • Παροχή πληροφόρησης για υφιστάμενη νομοθεσία, βαθμό προσαρμογής επιχειρήσεων ή υπηρεσιών, τεχνικές προδιαγραφές, σχεδιασμό, αξιολόγηση και υλοποίηση περιβαλλοντικών επιχειρηματικών σχεδίων.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2019 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.