Πρόγραμμα: "Επανεκκίνηση της Εστίασης"

 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημ/νία σύστασης πριν την 31/12/2020 που δραστηριοποιούνται στην Εστίαση, με πτώση Τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
 • Επιχορήγηση 100% για επενδύσεις έως 7% του Τζίρου του 2019.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 30/7/2021.
 • Κόστος φακέλου: 150€ + ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63

Μελέτες Benchmarking

 
 Μελέτες Benchmarking
Η ανάγκη για διεπιχειρησιακή συνεργασία, ακόμη και μεταξύ ανταγωνιστών, με στόχο τη βελτίωση σημαντικών επιχειρησιακών πρακτικών, αναγνωρίζεται από ένα αυξανόμενο αριθμό μεγάλων εταιριών. To Benchmarking ή Συγκριτική Αξιολόγηση είναι μία τεχνική που αφορά την αξιολόγηση και την διαδικασία βελτίωσης των επιδόσεων των επιχειρήσεων ως μέτρο αξιολόγησης της πορείας τους σε σχέση με τις αντίστοιχες ανταγωνιστικές ή καλύτερες επιχειρήσεις, μέσω συνεχούς καθορισμού, κατανόησης και προσαρμογής διακεκριμένων πρακτικών και διαδικασιών, που εντοπίζονται εντός και εκτός των πλαισίων δραστηριότητας ενός οργανισμού. Το Benchmarking έχει ήδη εφαρμοστεί ή εφαρμόζεται παγκοσμίως.
 
Το Benchmarking ορίζεται ως: [μια συνεχής, συστηματική διαδικασία σύγκρισης των επιδόσεων φορέων ή επιχειρήσεων, δράσεων ή διαδικασιών έναντι των «καλύτερων του κόσμου» με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν στα ίδια επίπεδα επιδόσεων, αλλά να τα ξεπεράσουν].
 
Το Benchmarking αποτελεί μία συνεχή και συστηματική διαδικασία μέτρησης και σύγκρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών μιας επιχείρησης ως προς τις ανταγωνιστικές εταιρίες και τις εταιρίες που αναγνωρίζονται ως ηγέτες στον κλάδο τους. Οι πρακτικές οι οποίες ποσοτικοποιούνται για να παρέχουν τους δείκτες μέτρησης (benchmark), αποτελούν τους στόχους, στη βελτίωση των οποίων πρέπει να εστιάσει η επιχείρηση. Στόχος είναι η αλλαγή των λειτουργιών μιας εταιρίας με ένα δομημένο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ανώτερη απόδοση.
 
Η βασική ιδέα του Benchmarking είναι:
  • Η κατανόηση των αδυναμιών της επιχείρησης και αφετέρου η ακριβής-ποσοτική επισήμανση των ορίων βελτίωσής της.
  • Η συνεισφορά στη βελτίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης.
  Το Benchmarking εφαρμόζεται σε όλη την επιχείρηση, στα προϊόντα, στις πωλήσεις, στις γραμμές παραγωγής, στην εξυπηρέτηση πελατών, σε συστήματα ποιότητας, σε εργασίες ρουτίνας κλπ. Η κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου μπορεί να συμμετάσχει σε μια μελέτη Benchmarking έχοντας αποφασίζει τι πρακτικές ή τομείς θα μετρήσει. Η απόφαση αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα του πόσο καλά γνωρίζεις τη δική σου επιχείρηση. Για να είναι αποτελεσματικό το Benchmarking πρέπει να είναι μια διαρκής διαδικασία για το λόγο ότι οι βιομηχανικές πρακτικές αλλάζουν συνεχώς.
   
  Υπάρχουν 4 διαφορετικές μορφές του Benchmarking :
   • Εσωτερικό Benchmarking: Εφαρμόζεται μόνο σε πολυεθνικές εταιρίες ή ομίλους εταιριών. Η διαδικασία αφορά την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ μονάδων του ομίλου που έχουν παρόμοιες λειτουργίες. Στοχεύει στην εναρμόνιση.
   • Ανταγωνιστικό Benchmarking: Είναι η σύγκριση με τις πρακτικές, τεχνικές και διεργασίες των πιο επιτυχημένων ανταγωνιστών.
   • Benchmarking λειτουργιών ή δραστηριοτήτων: Είναι η σύγκριση με τις πρακτικές, τεχνικές και διεργασίες των καλύτερων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε παρόμοιο πεδίο δράσης ή έχουν παρόμοιες δραστηριότητες.
   • Γενικό Benchmarking διεργασιών: Αφορά την αναζήτηση καλύτερων πρακτικών, τεχνικών και διεργασιών που εφαρμόζονται από όλες γενικά τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την ανομοιότητα των κλάδων (πχ. διαδικασία συμπλήρωσης παραγγελιών).
   Στο πλαίσιο αυτό η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης αναλαμβάνει για λογαριασμό των επιχειρήσεων την εκπόνηση των ακόλουθων κατηγοριών Μελετών Benchmarking:
    • Benchmarking Διαδικασιών
    • Benchmarking Επιδόσεων
    • Στρατηγικό Benchmarking
    • Εσωτερικό Benchmarking

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2019 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.