Πρόγραμμα: "Επανεκκίνηση της Εστίασης"

 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημ/νία σύστασης πριν την 31/12/2020 που δραστηριοποιούνται στην Εστίαση, με πτώση Τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
 • Επιχορήγηση 100% για επενδύσεις έως 7% του Τζίρου του 2019.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 30/7/2021.
 • Κόστος φακέλου: 150€ + ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. Ε(2007)6402/11/12/2007 Απόφασή της και στοχεύει στην βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαντολλογικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές κατά ισόρροπο τρόπο.

Οι πέντε άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 είναι οι εξής :

   • Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου.
   • Υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
   • Μέτρα Συλλογικού Ενδιαφέροντος.
   • Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών παράκτιων περιοχών.
   • Τεχνική συνδρομή.

Μέχρι τώρα έχει ενεργοποιηθεί ο Άξονας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 με τα μέτρα:

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2019 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.