100% Επιδότηση για επιχειρήσεις Εστίασης

 

 ΕΣΠΑ Εστίασης

 

 

 

Προκηρύχτηκε την 12/05/2021 το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €330 εκατ.

Το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (και έως 7% επί του Τζίρου της χρήσης 2019) υφιστάμενων Πολύ μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2020) που δραστηριοποιούνται στο τομέα της Εστίασης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται Υφιστάμενες (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2020) Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες & Μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες:

   • Δραστηριοποιούνται στο κλάδο της εστίασης (Εστιατόρια, Καφετερίες, Catering, Κυλικεία, Καντίνες, κλπ)
   • Έχουν ως ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020) ή Δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα Έσοδα (για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις), την Εστίαση
   • Έχουν συσταθεί έως την 31/12/2020
   • Έχουν οποιαδήποτε Νομική μορφή (εντάσοονται ακόμη και οι Κοινοπραξίες, Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, Franchise, κλπ)
   • Έχουν μείωση τουλάχιστον 30% στο Τζίρο τους το 2020 σε σχέση με το 2019 (με εξαίρεση όσες συστάθηκαν το 2020 οι οποίες δεν έχουν τέτοιο ζήτημα)
   • Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
   • Διαθέτουν άδεια λειτουργίας στο χώρο της επιχείρησης

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε 7% επί του Τζίρου της χρήσης 2019.

Δείτε περισσότερα..