Δωρεάν έλεγχος βαθμολογίας προγράμματος Πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ

 • Δωρεάν έλεγχος βαθμολογίας προγράμματος Πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 • Δωρεάν έλεγχος επιλεξιμότητας προγράμματος Πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 • Επιχορήγηση 100% και έως 25.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων Β' Κύκλου: Α' Εξάμηνο 2017.
 • Κόστος Φακέλου: 300€ + ΦΠΑ 24%.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕρευνητικά Προγράμματα (Γ.Γ.Ε.Τ.)

Προγράμματα Επιδότησης

Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με έως 70% επιδότηση και έως 25.000€ ανά επενδυτική πρόταση, για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε οικίες.

Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων στις κατοικίες, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και πολυκατοικίες για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Οι κατηγορίες δικαιούχων θα ορίζονται με κριτήρια το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα. Αυτό, θα επιτρέπει και σε μεσαίες εισοδηματικά οικογένειες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις ένταξης

   • Το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα παραμένει το βασικό κριτήριο για την κατάταξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιδότησης. Ωστόσο στο νέο πρόγραμμα, θα προστεθεί και η παράμετρος των προστατευόμενων μελών. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό επιχορήγησης, το οποίο μπορεί να φθάσει στο 70%.

   • Η δανειοδότηση από τράπεζες δεν θα είναι υποχρεωτική. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια σε συνδυασμό με την επιχορήγηση προκειμένου να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.

   • Θα υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου για την προετοιμασία της αίτησης.
   • Η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποίησης των επεμβάσεων θα πιστοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
   • Θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας.
   • Θα γίνει επικαιροποίηση των τρεχουσών τιμών για τα είδη που επιχορηγούνται (για το κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις). Επίσης τα επιλέξιμα προϊόντα καθώς και οι αντίστοιχες τιμές αυτών θα επικαιροποιηθούν.
   • Ο συνδυασμός επιχορήγησης και επιστρεπτέας ενίσχυσης κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 50:50.

Ύψος επένδυσης

Το μέγιστο ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, θα ανέρχεται σε 25.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης

Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης θα είναι κλιμακούμενο και θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών.

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης αναμένεται να αγγίξει το 70% και θα θα προσδιορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του επενδυτή, καθώς και από τον αριθμό των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, αναμένεται να ξεπεράσει τα €400 εκατ. μέσω του οποίου αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 40.000 κατοικίες.

Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, αναμένεται να γίνει η επίσημη προκήρυξη του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» στην οποία θα διευκρινίζεται η ακριβής ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών των επενδυτικών σχεδίων.

∆ηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας σε σχέση µε τη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα

Αναμένεται για τέλος του 2016 το νέο πρόγραμμα "∆ηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας σε σχέση µε τη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα "∆ηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας σε σχέση µε τη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους

Αναμένεται για τέλος του 2016 το νέο πρόγραμμα "Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα "Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιοµηχανίας

Αναμένεται για τέλος του 2016 το νέο πρόγραμμα "Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιοµηχανίας" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιοµηχανίας" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

∆ικτύωση των επιχειρήσεων (δηµιουργία clusters, meta-clusters)

Αναμένεται για τέλος του 2016 το νέο πρόγραμμα "∆ικτύωση των επιχειρήσεων (δηµιουργία clusters, meta-clusters)" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα "∆ικτύωση των επιχειρήσεων (δηµιουργία clusters, meta-clusters)" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.