Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2016

  • 100% Επιδότηση για νέους αγρότες.
  • Προϋπολογισμός επένδυσης από 17.000€-22.000€.
  • Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου από 3 - 4 έτη.
  • Υποβολή αιτήσεων: Από 31/10/2016 έως 23/12/2016.
  • Κόστος Φακέλου: 300€ + ΦΠΑ 24%.

Δείτε περισσότερα...

  • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

  • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

  • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

  • Τηλ/Fax: 231 220 8820
  • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕρευνητικά Προγράμματα (Γ.Γ.Ε.Τ.)Προγράμματα Επιδότησης

Ερευνητικά Προγράμματα (Γ.Γ.Ε.Τ.)

Προγράμματα Επιδότησης

∆ηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας σε σχέση µε τη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα

∆ηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας

Αναμένεται για τέλος του 2016 το νέο πρόγραμμα "∆ηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας σε σχέση µε τη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα "∆ηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας σε σχέση µε τη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιοµηχανίας

Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιοµηχανίας

Αναμένεται για τέλος του 2016 το νέο πρόγραμμα "Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιοµηχανίας" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιοµηχανίας" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

∆ικτύωση των επιχειρήσεων (δηµιουργία clusters, meta-clusters)

δηµιουργία clusters

Αναμένεται για τέλος του 2016 το νέο πρόγραμμα "∆ικτύωση των επιχειρήσεων (δηµιουργία clusters, meta-clusters)" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα "∆ικτύωση των επιχειρήσεων (δηµιουργία clusters, meta-clusters)" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους

Αναβάθµιση επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους

Αναμένεται για τέλος του 2016 το νέο πρόγραμμα "Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα "Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου

επιδότηση λιανεμπορίου

Αναμένεται για τέλος του 2016 το νέο πρόγραμμα "Αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου στους τοµείς Εξοικονόµησης ενέργειας, των logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα "Aναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου στους τοµείς Εξοικονόµησης ενέργειας, των logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών" του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2014 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.