Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Από τις 4 Μαρτίου 2011 έχει τεθεί σε ισχύ το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου οι Έλληνες αγρότες θα μπορούν να ενισχυθούν ως προς τη βελτίωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τους ή τη δραστηριοποίηση τους σε άλλους συναφείς τομείς.

Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, λειτουργεί ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα η οποία ανήκει στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.).

1. Σκοπός

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας είναι η συνεπένδυση και συγχρηματοδότηση σε νέα εργαλεία χρηματοοικονομικής τεχνικής, που θα στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης του Έλληνα αγρότη στη χρηματοδότηση, ώστε να ενισχυθούν ως προς τη βελτίωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τους ή τη δραστηριοποίηση τους σε άλλους συναφείς τομείς (π.χ. αγροτουρισμός, βιοτεχνία κλπ).

2. Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας γίνεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με συνολική δαπάνη ύψους €150 εκατ., η οποία θα διατεθεί προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των δικαιούχων αγροτών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

3. Οφέλη

Τα οφέλη που απορρέουν προς τους Έλληνες αγρότες από τη λειτουργία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας συνίστανται:

   • Στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω του εκσυγχρονισμού τους, ώστε να βελτιωθούν οι παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, να τονωθεί το γεωργικό εισόδημα και η γεωργική απασχόληση και να μειωθεί η μακροχρόνια τάση από-επένδυσης του αγροτικού τομέα.
   • Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τη στήριξη, υιοθέτηση και ανάπτυξη καινοτομιών και τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού τους, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και της υγιεινής και της ασφάλειας αυτών.
   • Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα και τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων).
   • Στην βελτίωση και οργάνωση του αγρο-τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, τη συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου -καθώς και την προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών.
4. Ενισχυόμενες δράσεις

Η χρηματοδότηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα γίνει με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Συγκεκριμένα, οι πιστώσεις θα προέρχονται από τα παρακάτω μέτρα με αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισμό ως εξής:

    • Μέτρο 121: 100.000.0000€ (αφορά στον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων – δηλαδή τα Σχέδια Βελτίωσης).
    • Μέτρο 123Α: 30.000.0000€ (αφορά επενδύσεις στη Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων).
    • Μέτρο 311: 3.000.0000€ (αφορά στη Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες).
    • Μέτρο 312: 3.000.0000€ (αφορά στην Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων).
    • Μέτρο 313: 14.000.0000€ (αφορά στην Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων).

Σημειώνεται πως η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά μέτρο μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

*Επίσης, εκκρεμεί υπουργική απόφαση, με την οποία θα ορίζονται λεπτομέρειες και οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων.

5. Είδος ενίσχυσης

Το είδος ενίσχυσης των επενδύσεων που θα εντάσσονται στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, θα αφορά την επιδότηση επιτοκίου – εγγυοδοσία για την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων. Ειδικότερα, το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών, μαζί με το προσφερόμενο επιτόκιο του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τον Έλληνα αγρότη που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%.

6. Διάρκεια δανείων

Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια.

7. Διαδικασία αιτήσεων

Τα αιτήματα δανειοδότησης μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα γίνονται στις συμβεβλημένες τράπεζες. Κάθε τράπεζα θα είναι αρμόδια (σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της) για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) για την πορεία των δράσεων.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.